Kesan dan Pesan Para Sāmaṇera di Padepokan DDhammadīpa Ārāma

Kesan dan pesan Para Samanera selama berlatih di Vihara Padepokan Dhammadīpa Ārāma Batu di bawah bimbingan Y.M. Bhikkhu Khantidharo Mahāthera .

Leave a comment