Daily Archives: 24 November 2017

2 posts

Baik-Buruknya Perbuatan Seseorang Ditentukan Oleh Diri Sendiri

Oleh  Sāmaṇera Indasīlo “Tañca kammaṁ kataṁ sadhu, Yaṁ katvā nānutappati Yassa patīto sumano, Vipākam paṭisevati“ “Bila suatu perbutan setelah selesai dilakukan tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati gembira dan puas” (Dhammapada, syair 68)   Banyak yang mempunyai keinginan bagaiamana […]

Mampukah Kita Mengarahkan Diri Ke Arah Yang Lebih Baik?

  Oleh Sāmaṇera Adhisarano Hirinisedho puriso, Koci lokasmi vijjati Yo niddam apabodheti, Asso bhadro kasamiva. “Dalam dunia ini jarang ditemukan seseorang yang dapat mengendalikan diri dengan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat, yang senantiasa waspada, bagaikan seekor kuda yang terlatih dapat menghidari cemeti”. (Dhammapada, syair 143)   Apabila kita dihadapkan […]